[Cover] Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas) - Matty B

Video cover mới nhất của tiểu Bieber vừa được đăng tải ngày 28/03/2013 đã đạt được hơn 55 ngàn lượt xem.

Video cover mới nhất của tiểu Bieber-Matty B vừa được đăng tải ngày 28/03/2013 đã đạt được hơn 55 ngàn lượt xem.

Cùng YAN News xem video này nhé!

CTV - Matty B | 30/03/2013