Công xưỡng

CÔNG XƯỠNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: “Công xưởng” in đề thi THPT quốc gia

“Công xưởng” in đề thi THPT quốc gia

Học đường

Năm 2018, Đại học Bách khoa Hà Nội cần in sao hơn 700.000 đề của 9 môn thuộc 5 bài thi THPT quốc gia cho cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì.

Xem thêm