Công thức làm món thịt kho tàu ngon như mẹ nấu

04/11/2015, 20:51 GMT+07:00

Chỉ một chút khéo léo, cùng với phần hướng dẫn trong clip sau, bạn sẽ nấu được món thịt kho tàu "bắt cơm" như mẹ vẫn làm.

Chỉ một chút khéo léo, cùng với phần hướng dẫn trong clip sau, bạn sẽ nấu được món thịt kho tàu "bắt cơm" giống như món ngon mẹ vẫn làm.

Công thức làm món thịt kho tàu ngon như mẹ nấu

Công thức làm món thịt kho tàu ngon như mẹ nấu

Công thức làm món thịt kho tàu ngon như mẹ nấu