Công nghệ có thể thay thế nhiều thứ, nhưng chắc chắn không phải là thứ này

07/07/2014, 19:48 GMT+07:00

Thêm một đoạn clip báo động con người về tình trạng phụ thuộc công nghệ.

Thêm một đoạn clip báo động con người về tình trạng phụ thuộc công nghệ. 

Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác có thể thay thế nhiều thứ nhưng chắc chắn không thể thay thế tình cảm gia đình.