Công dụng tuyệt vời của vỏ lon nước ngọt mà bạn thường vứt đi

08/01/2016, 17:00 GMT+07:00

Với thí nghiệm này, bạn có thể tận dụng vỏ lon nước ngọt để làm ra những đồ bảo hộ khớp tay khi đánh võ hay tập luyện. Rất hữu dụng đấy!

Với thí nghiệm này, bạn có thể tận dụng vỏ lon nước ngọt để làm ra những đồ bảo hộ khớp tay khi đánh võ hay tập luyện, một cách tái chế vỏ lon vô cùng hiệu quả.

Công dụng tuyệt vời của vỏ lon nước ngọt mà bạn thường vứt đi

Công dụng tuyệt vời của vỏ lon nước ngọt mà bạn thường vứt đi

Công dụng tuyệt vời của vỏ lon nước ngọt mà bạn thường vứt đi