Công danh sự nghiệp

CÔNG DANH SỰ NGHIỆP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 35 tuổi chưa được làm sếp thì cần xem lại năng lực của bản thân

35 tuổi chưa được làm sếp thì cần xem lại năng lực của bản thân

Sống Đẹp

Cố gắng ngần ấy năm nhưng đến 35 tuổi vẫn là nhân viên "quèn", chưa được lên chứ sếp thì quả là "kém cỏi". Cuộc sống sau này cũng đừng mong sẽ khá lên được.

Xem thêm