[Concert for you] 365dband (Phần 1)

22/01/2013, 09:00 GMT+07:00

Hãy cùng review lại những hình ảnh cực chất trong concert mừng 2 năm thành lập của nhóm 365 nhé!

Hãy cùng review lại những hình ảnh cực chất trong concert mừng 2 năm thành lập của nhóm 365 nhé!