[Concert for you] 365daband (Phần 2)

Hãy cùng review lại những hình ảnh khó quên trong concert mừng 2 năm thành lập của nhóm 365 nhé!

Hãy cùng review lại những hình ảnh khó quên trong concert mừng 2 năm thành lập của nhóm 365 nhé!

CTV - Mỹ Tiên - Tổng hợp | 29/01/2013