Con trai - Con gái khác nhau thế nào?

03/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Con trai - Con gái được xem là những "khái niệm" hoàn toàn khác nhau, nếu bạn không tin hãy xem thử những hình ảnh dưới đây.

Con trai - Con gái được xem là những "khái niệm" hoàn toàn khác nhau, nếu bạn không tin hãy xem thử những hình ảnh dưới đây.


	
	Con gái hiếm khi giận và giận hiếm khi huề
	
	Con gái ngã xe do hoàn cảnh, con trai vì nhìn gái nên ngã xe
	
	Con gái hiếm khi giận và giận hiếm khi huề
	
	Con gái ngã xe do hoàn cảnh, con trai vì nhìn gái nên ngã xe
Con gái hiếm khi giận và giận hiếm khi huề

Con gái ngã xe do hoàn cảnh, con trai vì nhìn gái nên ngã xe


	
	Con gái thì chăm chút bản thân là đúng rồi nhỉ?
Con gái thì chăm chút bản thân là đúng rồi nhỉ?


	
	Bạn là wifi hay bluetooth?
Bạn là wifi hay bluetooth?


	
	Con gái vốn 'hoạt bát' (trên mạng xã hội) hơn con trai
Con gái vốn "hoạt bát" (trên mạng xã hội) hơn con trai


	
	Lý do vì sao tủ giày của nàng luôn chật
Lý do vì sao tủ giày của nàng luôn chật


	
	Câu nói quen thuộc là 'miễn mình thấy đẹp là được'
Câu nói quen thuộc là "miễn mình thấy đẹp là được"


	
	Phái đẹp chăm 'làm đẹp'
Phái đẹp chăm "làm đẹp"


	
	'Anh đã đi đâu!!!!!'
"Anh đã đi đâu!!!!!"


	
	Không trang điểm cũng xinh mà phải không?
Không trang điểm cũng xinh mà phải không?


	
	Trễ một chút thôi mà...
	
	
	'Rừng chỉ có một chúa sơn lâm'
	
	Trễ một chút thôi mà...
	
	
	'Rừng chỉ có một chúa sơn lâm'
Trễ một chút thôi mà...


"Rừng chỉ có một chúa sơn lâm"


	
	Hi vọng nhỏ nhoi...
Hi vọng nhỏ nhoi...


	
	Là con gái khó tính hay do con trai dễ chịu?
Là con gái khó tính hay do con trai dễ chịu?