Con người thực sự có thể nâng đồ vật bằng ý nghĩ như siêu nhân?

29/04/2015, 09:00 GMT+07:00

Mặc dù thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng từ xưa đến nay đã có rất nhiều người chứng kiến hoặc chính bản thân họ sở hữu khả năng này.

Mặc dù thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng từ xưa đến nay đã có rất nhiều người chứng kiến hoặc chính bản thân họ sở hữu khả năng này. Thực hư chuyện này ra sao?