Con người sẽ như thế nào nếu tiến hóa từ các loài động vật?

20:30 31/10/2016

Nếu con người không tiến hóa từ vượn và tiến hóa từ những loài động vật khác như heo, bò, dê,...thì loài người sẽ có ngoại hình như thế nào?

Như chúng ta đều biết, theo thuyết tiến hóa của Darwin, 6 triệu năm trước, loài người bắt đầu tách ra từ tinh tinh, tiếp tục quá trình tiến hóa và thích ứng với môi trường để phát triển thành người đứng thẳng và dần thành chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, nếu theo một hướng khác, con người tiến hóa từ những loài động vật khác thì sẽ có ngoại hình bên ngoài sẽ như thế nào?


Loài người là hậu duệ tiến hóa từ loài vượn. (Ảnh: internet)
Loài người là hậu duệ tiến hóa từ loài vượn. (Ảnh: internet)

Dưới đây là những bức ảnh được Charles Le Brun - một họa sĩ, triết gia, đồng thời là nhà lí luận nghệ thuật phác họa để mô phỏng hình dạng con người khi tiến hóa từ các loài động vật khác mà không phải từ vượn.

Trong các bức ảnh của mình, ông đã mô tả lại chi tiết chân dung của nhiều loài vật và tưởng tượng khả năng nếu con vật đó tiến hóa thành người thì sẽ sở hữu khuôn mặt như thế nào.


Tiến hóa từ dê. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ dê. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ bò. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ bò. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ dê. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ dê. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ đại bàng. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ đại bàng. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ gấu mèo. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ gấu mèo. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ chim cú. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ chim cú. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ sư tử. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ sư tử. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ gấu. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ gấu. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ cừu. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ cừu. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ lạc đà. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ lạc đà. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ lợn lòi. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ lợn lòi. (Ảnh: Brightside)


Tiến hóa từ thỏ. (Ảnh: Brightside)
Tiến hóa từ thỏ. (Ảnh: Brightside)