Con người sẽ làm gì nếu có siêu năng lực?

20/05/2015, 17:01 GMT+07:00

Khi trở thành siêu anh hùng, bạn sẽ phải rất cẩn thận khi bắt tay một ai đó.

Khi trở thành siêu anh hùng, bạn sẽ phải rất cẩn thận khi bắt tay một ai đó. Việc sử dụng một cái nĩa để găm một miếng bông cải xanh từ một chiếc đĩa xốp mà không lỡ tay đâm thủng cái đĩa, hẳn sẽ khó khăn như thể phẫu thuật não vậy.