Cơn giận của Kanye West với paparazzi bị "chế nhạc"

15/07/2013, 17:00 GMT+07:00

Ai cũng biết Kanye West là người ghét paparazzi nhất quả đất. Và đoạn tức giận của anh chàng với paparazzi gần đây đã được TMZ "remix" thành một đoạn rap hài hước.

Ai cũng biết Kanye West là người ghét paparazzi nhất quả đất. Và đoạn tức giận của anh chàng với paparazzi gần đây đã được TMZ "remix" thành một đoạn rap hài hước.