Con gái và 10 "vòng luẩn quẩn" muôn đời không thoát ra nổi

15/05/2016, 14:35 GMT+07:00

Làm con gái thật tuyệt nhưng cũng thật khó!

Không hài lòng với màu tóc, kiểu tóc hiện tại, các nàng nhuộm, cắt và thay đổi "xoành xoạch" để rồi hối hận "sao mình lại làm thế nhỉ?".

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10

Con gái và 10