Mlog 11/02/2019

Nếu được nói, con gái sẽ có hàng tỷ điều muốn nói với con trai, không phải điều dư thừa mà là tâm tình sâu sắc, những thổ lộ muốn nói ra mà chưa có dịp.