Con đường từ người mẫu thành bà chủ Nhà Trắng của Melania Trump

13/11/2016, 11:00 GMT+07:00

Vào 20/01/2017 tới, siêu mẫu gốc Slovenia sẽ trở thành tân Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Vào 20/01/2017 tới, siêu mẫu gốc Slovenia sẽ trở thành tân Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.