con bạn trả giá

CON BẠN TRẢ GIÁ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đâu là đứa bạn đáng trân trọng nhất? Không phải lầy, chẳng phải bựa, mà là biết... trả giá!

Đâu là đứa bạn đáng trân trọng nhất? Không phải lầy, chẳng phải bựa, mà là biết... trả giá!

Bài viết

Chỉ cần có con bạn biết trả giá ở bên là không bao giờ sợ bị "chặt chém" khi mua đồ vì trong mọi hoàn cảnh, nó đều có thể trả giá hết mức.

Xem thêm