con bạn mù đường

CON BẠN MÙ ĐƯỜNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mệt mỏi với những loại bạn, đã hay đi lạc mà còn thích chỉ đường

Mệt mỏi với những loại bạn, đã hay đi lạc mà còn thích chỉ đường

Bài viết

Trong chúng ta luôn tồn tại một đứa bạn không bao giờ nhớ được đường đi, thậm chí đã đi cả mấy chục lần "nát" cả con đường mà cũng không thể nhớ nổi đường đi.

Xem thêm