Comeback When You Hear This Song

COMEBACK WHEN YOU HEAR THIS SONG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Album mới của 2PM đứng đầu tại 6 quốc gia

Album mới của 2PM đứng đầu tại 6 quốc gia

Sao Đông

Grown vừa được phát hành đã lập tức chứng minh sự nổi tiếng của 2PM ở đẳng cấp quốc tế khi đứng đầu iTunes tại 6 quốc gia khác nhau.

Xem thêm