[Cơm Nguội tập 14] "Bó tay" với muôn kiểu làm việc tốt của nhân viên "trời đánh"

13/05/2015, 17:39 GMT+07:00

Vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt sếp, Vinh Râu tiếp tục tạo ra những tình huống dở khóc dở cười không thể tưởng tượng nổi.

Vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt sếp, Vinh Râu tiếp tục tạo ra những tình huống dở khóc dở cười không thể tưởng tượng nổi.