Cơ thể sẽ phản ứng như thế nào nếu như bạn đang yêu?

18/09/2014, 18:00 GMT+07:00

Từng chi tiết như tim đập nhanh hơn, cảm giác muốn gặp đối phương nhiều hơn, cho đến áp lực... tất cả đều xảy ra khi bạn đang yêu.

Từng chi tiết như tim đập nhanh hơn, cảm giác muốn gặp đối phương nhiều hơn, cho đến áp lực... tất cả đều xảy ra khi bạn đang yêu.