Cơ thể bạn được cấu tạo từ đâu?

22/03/2015, 20:00 GMT+07:00

Cùng là chất lỏng, nhưng máu chỉ chiếm khoảng 5-7 lít, còn nước lại chiếm đến 42 lít trong cơ thể con người.

Cùng là chất lỏng, nhưng máu chỉ chiếm khoảng 5-7 lít, còn nước lại chiếm đến 42 lít trong cơ thể con người. Trong khi đó, da người có thể trải rộng ra khoảng 2 mét vuông và chiếm tới 16% trọng lượng cơ thể. Ngoài ra cơ thể bạn còn có các thành phần khác như muối, vi khuẩn...


	
	Chất béo trong cơ thể người có thể lên đến hơn 100 thỏi bơ
Chất béo trong cơ thể người có thể lên đến hơn 100 thỏi bơ


	
	Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta
Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta


	
	Máu là phần không thể thiếu
Máu là phần không thể thiếu