Cỗ máy này chính là "cứu tinh" của hàng triệu cây xanh trên thế giới

20/10/2016, 08:00 GMT+07:00

Với cỗ máy này, người ta sẽ không cần phải chặt bỏ cây xanh khi cần khoảng trống để xây dựng các dự án mới nữa.

Với cỗ máy này, người ta sẽ không cần phải chặt bỏ cây xanh khi cần khoảng trống để xây dựng các dự án mới nữa.

Nguồn: Dutchman Industries