Cờ lục sắc

CỜ LỤC SẮC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bạn đã biết gì về ý nghĩa của lá cờ biểu tượng cho LGBT?

Bạn đã biết gì về ý nghĩa của lá cờ biểu tượng cho LGBT?

Cộng đồng mạng

Cờ lục sắc được xem là biểu tượng của cộng đồng LGBT, nhưng lại ít người biết được sự ra đời của lá cờ lục sắc và ý nghĩa của nó.

Xem thêm