Có hiếu

CÓ HIẾU - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nếu không có chữ hiếu, mọi công đức rồi cũng đổ sông đổ bể mà thôi!

Nếu không có chữ hiếu, mọi công đức rồi cũng đổ sông đổ bể mà thôi!

Sống Đẹp

Phận làm con, cho dù ra ngoài xã hội có tích cóp công đức nhiều đến đâu, về nhà không bao dung được với cha mẹ, thì tất cả chẳng có nghĩa lý gì.

Con trai túc trực bên giường bệnh người mẹ già suốt 150 ngày và kì tích đã xảy ra

Xã hội

Hơn 150 ngày tận tâm chăm sóc mẹ, cuối cùng mẹ ông La Diệu Linh đã tỉnh lại, thoát khỏi thời kì nguy hiểm.

Xem thêm