Có hay không việc tê giác trắng bị mài lấy sừng ngay giữa trung tâm Sài Gòn?

23/04/2015, 12:00 GMT+07:00

Thảo Cầm Viên ở TP. HCM hiện đang nuôi dưỡng 5 cá thể tê giác, tuy nhiên một con trong số đó đã có sừng gần như là bị cụt đến tận ngọn.

Thảo Cầm Viên ở TP. HCM hiện đang nuôi dưỡng 5 cá thể tê giác, tuy nhiên một con trong số đó đã có sừng gần như là bị cụt đến tận ngọn. Liệu có hay không việc con tê giác này bị cắt, mài để lấy sừng?