Giỏi sinh học đến mấy cũng khó phân biệt hết các loài động vật này

09/01/2017, 19:00 GMT+07:00

Một số loài động vật có hình dạng giống nhau nhưng thực chất là hai loài khác nhau hoàn toàn.

Đôi khi, chúng ta thường gộp 2 loài động vật lại làm một trong khi thực chất chúng thuộc 2 họ khác nhau, thậm chí không liên quan đến nhau.


Báo đốm và báo hoa mai. (Ảnh: internet)
Báo đốm và báo hoa mai. (Ảnh: internet)


Hải cẩu và sư tử biển. (Ảnh: internet)
Hải cẩu và sư tử biển. (Ảnh: internet)


Chồn Brushtail Possum và loài chồn opossum. (Ảnh: internet)
Chồn Brushtail Possum và loài chồn opossum. (Ảnh: internet)


Lạc đà Alpaca và lạc đà llamas. (Ảnh: internet)
Lạc đà Alpaca và lạc đà llamas. (Ảnh: internet)


Lợn đất châu Phi và thú ăn kiến. (Ảnh: internet)
Lợn đất châu Phi và thú ăn kiến. (Ảnh: internet)


Cá heo và cá nược. (Ảnh: internet)
Cá heo và cá nược. (Ảnh: internet)


Rùa biển và rùa cạn. (Ảnh: internet)
Rùa biển và rùa cạn. (Ảnh: internet)


Con bướm và con ngài. (Ảnh: internet)
Con bướm và con ngài. (Ảnh: internet)


Voi châu Phi và voi châu Á. (Ảnh: internet)
Voi châu Phi và voi châu Á. (Ảnh: internet)


Cá sấu mõm ngắn và cá sấu châu Phi. (Ảnh: internet)
Cá sấu mõm ngắn và cá sấu châu Phi. (Ảnh: internet)