Giỏi sinh học đến mấy cũng khó phân biệt hết các loài động vật này

09/01/2017, 19:00 GMT+07:00

Một số loài động vật có hình dạng giống nhau nhưng thực chất là hai loài khác nhau hoàn toàn.

Một số loài động vật có hình dạng giống nhau nhưng thực chất là hai loài khác nhau hoàn toàn.

Đôi khi, chúng ta thường gộp 2 loài động vật lại làm một trong khi thực chất chúng thuộc 2 họ khác nhau, thậm chí không liên quan đến nhau.


Báo đốm và báo hoa mai. (Ảnh: internet)
Báo đốm và báo hoa mai. (Ảnh: internet)


Hải cẩu và sư tử biển. (Ảnh: internet)
Hải cẩu và sư tử biển. (Ảnh: internet)


Chồn Brushtail Possum và loài chồn opossum. (Ảnh: internet)
Chồn Brushtail Possum và loài chồn opossum. (Ảnh: internet)


Lạc đà Alpaca và lạc đà llamas. (Ảnh: internet)
Lạc đà Alpaca và lạc đà llamas. (Ảnh: internet)


Lợn đất châu Phi và thú ăn kiến. (Ảnh: internet)
Lợn đất châu Phi và thú ăn kiến. (Ảnh: internet)


Cá heo và cá nược. (Ảnh: internet)
Cá heo và cá nược. (Ảnh: internet)


Rùa biển và rùa cạn. (Ảnh: internet)
Rùa biển và rùa cạn. (Ảnh: internet)


Con bướm và con ngài. (Ảnh: internet)
Con bướm và con ngài. (Ảnh: internet)


Voi châu Phi và voi châu Á. (Ảnh: internet)
Voi châu Phi và voi châu Á. (Ảnh: internet)


Cá sấu mõm ngắn và cá sấu châu Phi. (Ảnh: internet)
Cá sấu mõm ngắn và cá sấu châu Phi. (Ảnh: internet)