Những bức ảnh hài hước đến mức sẽ khiến bạn cười "xỉu lên, xỉu xuống"

08/04/2016, 15:08 GMT+07:00

Hãy nhìn thật kỹ, đừng để ấn tượng đầu tiên đánh lừa bạn.


Nhìn thấy vậy chứ thực ra không phải vậy. (Ảnh: Internet)
Nhìn thấy vậy chứ thực ra không phải vậy. (Ảnh: Internet)


Đây chỉ là một tờ giấy thôi mà, nhưng mình thích suy nghĩ của bạn. (Ảnh: Internet)
Đây chỉ là một tờ giấy thôi mà, nhưng mình thích suy nghĩ của bạn. (Ảnh: Internet)


Yêu cầu ai đi qua đây thì nhẹ chân tí. (Ảnh: Internet)
Yêu cầu ai đi qua đây thì nhẹ chân tí. (Ảnh: Internet)


Ráng lên, nãy giờ nó nhích nhích lên được một tí rồi. (Ảnh: Internet)
Ráng lên, nãy giờ nó nhích nhích lên được một tí rồi. (Ảnh: Internet)


Chết rồi, trước mặt là quân thù, sau lưng cũng là quân thù, làm sao tẩu thoát đây? (Ảnh: Internet)
Chết rồi, trước mặt là quân thù, sau lưng cũng là quân thù, làm sao tẩu thoát đây? (Ảnh: Internet)


Đợi 10 năm nữa, hàng cây kia mọc cao lên là vừa. (Ảnh: Internet)
Đợi 10 năm nữa, hàng cây kia mọc cao lên là vừa. (Ảnh: Internet)


Đây là bằng chứng hùng hồn cho câu nói: “Nhỏ nhưng có võ.” (Ảnh: Internet)
Đây là bằng chứng hùng hồn cho câu nói: “Nhỏ nhưng có võ.” (Ảnh: Internet)


Đây có phải là lý do khiến bọn con trai mê bóng đá? (Ảnh: Internet)
Đây có phải là lý do khiến bọn con trai mê bóng đá? (Ảnh: Internet)


Là do vô tình hay hữu ý đây? (Ảnh: Internet)
Là do vô tình hay hữu ý đây? (Ảnh: Internet)


Hai thứ hoàn hảo đứng cạnh nhau sẽ thành một thứ buồn cười. (Ảnh: Internet)
Hai thứ hoàn hảo đứng cạnh nhau sẽ thành một thứ buồn cười. (Ảnh: Internet)


Cái… gì đây? (Ảnh: Internet)
Cái… gì đây? (Ảnh: Internet)


Hình như kiếng bị hỏng thì phải? (Ảnh: Internet)
Hình như kiếng bị hỏng thì phải? (Ảnh: Internet)


Hết cả hồn! (Ảnh: Internet)
Hết cả hồn! (Ảnh: Internet)