Những bức ảnh hài hước đến mức sẽ khiến bạn cười "xỉu lên, xỉu xuống"

08/04/2016, 15:08 GMT+07:00

Hãy nhìn thật kỹ, đừng để ấn tượng đầu tiên đánh lừa bạn.

Hãy nhìn thật kỹ, đừng để ấn tượng đầu tiên đánh lừa bạn.


Nhìn thấy vậy chứ thực ra không phải vậy. (Ảnh: Internet)
Nhìn thấy vậy chứ thực ra không phải vậy. (Ảnh: Internet)


Đây chỉ là một tờ giấy thôi mà, nhưng mình thích suy nghĩ của bạn. (Ảnh: Internet)
Đây chỉ là một tờ giấy thôi mà, nhưng mình thích suy nghĩ của bạn. (Ảnh: Internet)


Yêu cầu ai đi qua đây thì nhẹ chân tí. (Ảnh: Internet)
Yêu cầu ai đi qua đây thì nhẹ chân tí. (Ảnh: Internet)


Ráng lên, nãy giờ nó nhích nhích lên được một tí rồi. (Ảnh: Internet)
Ráng lên, nãy giờ nó nhích nhích lên được một tí rồi. (Ảnh: Internet)


Chết rồi, trước mặt là quân thù, sau lưng cũng là quân thù, làm sao tẩu thoát đây? (Ảnh: Internet)
Chết rồi, trước mặt là quân thù, sau lưng cũng là quân thù, làm sao tẩu thoát đây? (Ảnh: Internet)


Đợi 10 năm nữa, hàng cây kia mọc cao lên là vừa. (Ảnh: Internet)
Đợi 10 năm nữa, hàng cây kia mọc cao lên là vừa. (Ảnh: Internet)


Đây là bằng chứng hùng hồn cho câu nói: “Nhỏ nhưng có võ.” (Ảnh: Internet)
Đây là bằng chứng hùng hồn cho câu nói: “Nhỏ nhưng có võ.” (Ảnh: Internet)


Đây có phải là lý do khiến bọn con trai mê bóng đá? (Ảnh: Internet)
Đây có phải là lý do khiến bọn con trai mê bóng đá? (Ảnh: Internet)


Là do vô tình hay hữu ý đây? (Ảnh: Internet)
Là do vô tình hay hữu ý đây? (Ảnh: Internet)


Hai thứ hoàn hảo đứng cạnh nhau sẽ thành một thứ buồn cười. (Ảnh: Internet)
Hai thứ hoàn hảo đứng cạnh nhau sẽ thành một thứ buồn cười. (Ảnh: Internet)


Cái… gì đây? (Ảnh: Internet)
Cái… gì đây? (Ảnh: Internet)


Hình như kiếng bị hỏng thì phải? (Ảnh: Internet)
Hình như kiếng bị hỏng thì phải? (Ảnh: Internet)


Hết cả hồn! (Ảnh: Internet)
Hết cả hồn! (Ảnh: Internet)