Cô gái trang điểm bằng dầu ăn và nhiều thực phẩm khác gây sốt

01/03/2017, 13:00 GMT+07:00

Bạn đã bao giờ thử trang điểm bằng thức ăn chưa? Nó thật sự khiến bạn bất ngờ đấy. Nhưng chúng ta chỉ nên xem và đừng thực hiện điều đó nhé!

Bạn đã bao giờ thử trang điểm bằng thức ăn chưa? Nó thật sự khiến bạn bất ngờ đấy. Nhưng chúng ta chỉ nên xem và đừng thực hiện điều đó nhé!

Theo nguồn: Nguyen Newynn