"Đắng lòng" với cô gái Nhật hóa trang xấu xí để xin tiền

19/07/2016, 18:00 GMT+07:00

Cô gái Nhật đã thử lòng người đi đường khi hóa thành cô gái xấu đi xin tiền nhờ giúp đỡ và kết quả khiến mọi người phải suy ngẫm.

Cô gái Nhật đã thử lòng người đi đường khi hóa thành cô gái xấu đi xin tiền nhờ giúp đỡ và kết quả khiến mọi người phải suy ngẫm. Đàn ông Nhật rất tốt.. nhưng chỉ là với những cô gái đẹp. Phải làm sao để tồn tại trong xã hội đầy bất công này đây?