cổ đông

CỔ ĐÔNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Lực lượng tuần tra đêm 363 tại TP.HCM vẫn làm việc không nghỉ

Lực lượng tuần tra đêm 363 tại TP.HCM vẫn làm việc không nghỉ

Xã hội

Để đảm bảo an toàn cho mọi người và phòng chống tội phạm trên địa bàn, các chiến sĩ công an vẫn thực hiện việc tuần tra đêm.

Xem thêm