Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

20:00 04/10/2013

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời tình tứ bên chú rể Quang Bảo trong bộ ảnh cưới nhẹ nhàng nhưng đong đầy hạnh phúc.

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Cô dâu Kim Nhã đẹp rạng ngời hạnh phúc bên chú rể Quang Bảo

Model: Quang Bảo, Kim Nhã
Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm
Photographer: Nâu Jp, Jayden Nguyễn
Costume: Joyce
Makeup Artist: Tín Nguyễn
Hair: Ice Salon