Có ai nhận ra bài nhạc tuổi thơ này không?

24/07/2014, 21:00 GMT+07:00

Chỉ cần nghe vài giây đầu thôi là đã nhận ra rồi nhỉ.

Chỉ cần nghe vài giây đầu thôi là đã nhận ra rồi nhỉ. Đây là đoạn nhạc phim gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người.