Clip quảng bá phòng chống ung thư với cái kết khiến người xem bất ngờ

12/09/2014, 18:00 GMT+07:00

Là một clip cho chiến dịch quảng bá phòng chống ung thư Stand up to Cancer, It’s Payback Time có một kết thúc khiến nhiều người bất ngờ.

Là một clip cho chiến dịch quảng bá phòng chống ung thư Stand up to Cancer, It’s Payback Time có một kết thúc khiến nhiều người bất ngờ.