Clip “Đừng trả giá với người nghèo” sẽ khiến bạn câm lặng

04/10/2015, 22:30 GMT+07:00

Video thực hiện tại Ấn Độ với hình ảnh anh chàng bán dừa dạo dưới ánh nắng gay gắt, cùng một chiếc xe hơi đi tới mở đầu cho câu chuyện.

Video thực hiện tại Ấn Độ với hình ảnh anh chàng bán dừa dạo dưới ánh nắng gay gắt, cùng một chiếc xe hơi đi tới mở đầu cho câu chuyện. Những diễn biến sau đó sẽ khiến bạn suy nghĩ rất nhiều về những gì chúng ta đã làm với những người bán hàn rong suốt 1 thời gian dài qua.

Clip “Đừng trả giá với người nghèo” sẽ khiến bạn câm lặng

Clip “Đừng trả giá với người nghèo” sẽ khiến bạn câm lặng

Clip “Đừng trả giá với người nghèo” sẽ khiến bạn câm lặng