Clip cưỡi lợn đi làm khiến dân mạng xôn xao

Một người đàn ông Trung Quốc cưỡi lợn đi làm để tiết kiệm chi phí gây xôn xao cư dân mạng.

Một người đàn ông Trung Quốc cưỡi lợn đi làm để tiết kiệm chi phí gây xôn xao cư dân mạng.

Lợn

Heo

Trung Quốc