Clip cổ động lái xe an toàn đầy táo bạo

20/06/2014, 18:37 GMT+07:00

Với ý tưởng táo bạo và gai góc, clip cổ động lái xe an toàn đánh thẳng vào tâm lý của người chạy xe.

Với ý tưởng táo bạo và gai góc, clip cổ động lái xe an toàn đánh thẳng vào tâm lý của người chạy xe.