Clip cha dạy con nói lời xin lỗi thu hút cộng đồng mạng

22/04/2014, 15:53 GMT+07:00

Lời xin lỗi không thể được giáo dục bằng đòn roi và bạo lực, mà phải được thức tỉnh từ chính bên trong trái tim và suy nghĩ.

Lời xin lỗi không thể được giáo dục bằng đòn roi và bạo lực, mà phải được thức tỉnh từ chính bên trong trái tim và suy nghĩ. Video clip có thể sẽ làm bạn suy nghĩ lại ý nghĩa về lời xin lỗi.