Clip cảm động về tình yêu thầm lặng của Cha

14/06/2014, 22:00 GMT+07:00

Thoát khỏi hiện tại để sống chậm một giây, có bao giờ bạn dành tặng khoảnh khoắc đó cho cha thân yêu?

Thoát khỏi hiện tại để sống chậm một giây, có bao giờ bạn dành tặng khoảnh khoắc đó cho cha thân yêu?