Chuyện vay tiền đã "phá hủy" tình bạn như thế nào?

13/07/2015, 15:06 GMT+07:00

Có một câu cũng khá phổ biến: "không cho bạn vay tiền thì mất bạn, cho bạn vay tiền thì mất cả bạn lẫn tiền". Bạn có thấy đúng không?

Có một câu nói cũng khá phổ biến: "không cho bạn vay tiền thì mất bạn, cho bạn vay tiền thì mất cả bạn lẫn tiền". Bạn có thấy đúng không?