Chuyện gì xảy ra khi pha nước uống có ga với sữa?

18/04/2014, 08:00 GMT+07:00

Khi cho hòa hợp giữa coca và sữa, thì một phản ứng hóa học không ai mong đợi đã xảy ra.

Khi cho hòa hợp giữa coca và sữa, thì một phản ứng hóa học không ai mong đợi đã xảy ra.