Chuyện gì xảy ra khi bộ não của chúng ta học ngôn ngữ?

18:15 30/08/2017

Khi bộ não của chúng ta học ngôn ngữ, những vùng não đặc biệt gia tăng kích thước và chức năng, gồm vùng Broca, nằm ở bán cầu não trái và liên quan đến chức năng hình thành ngôn ngữ.

Khi trẻ em phát triển trong môi trường hai thứ tiếng, cả hai loại ngôn ngữ sẽ cùng phát triển ở một vùng. Song, khi người trưởng thành học ngôn ngữ thứ hai, một vùng riêng biệt sẽ phát triển gần vùng thứ nhất.


Tại sao có những người học ngoại ngữ chậm hơn những người khác?
Tại sao có những người học ngoại ngữ chậm hơn những người khác?

Một số người trưởng thành học nhanh hơn những người khác; và một nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt của các vùng não: Ở những người học nhanh, hồi hải mã và vùng Broca chiếm phần lớn bộ não và ở những người học chậm hơn thì vùng vỏ não vận động chiếm phần lớn.


Bạn đã thấy vùng Broca chưa?
Bạn đã thấy vùng Broca chưa?

Một vài kết quả phụ thuộc vào ngôn ngữ thứ nhất của người học. Ví dụ như, người Nhật bản xứ không thể phân biệt chữ "r" và "l" một cách dễ dàng khi học tiếng Anh bởi, trong bộ não của họ, cả hai âm này kích hoạt cùng một vùng não. Tuy nhiên, ở người Anh bản xứ, hai âm này lại kích hoạt hai vùng não riêng biệt.


Được tiếp xúc và yêu thích nhiều ngôn ngữ từ khi còn bé xíu thì thật là thích!
Được tiếp xúc và yêu thích nhiều ngôn ngữ từ khi còn bé xíu thì thật là thích!

Tóm lại, học ngôn ngữ mới cải thiện chức năng của não bộ, giúp ghi nhớ tốt hơn, sáng tạo, linh hoạt hơn và thậm chí có thể kìm hãm bệnh sa sút trí tuệ.