Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đổ dung nham lên băng?

29/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Một nhóm nhà khoa học quyết định tìm lời giải đáp cho câu hỏi này bằng một thí nghiệm thực tiễn ngoài trời.

Một nhóm nhà khoa học quyết định tìm lời giải đáp cho câu hỏi này bằng một thí nghiệm thực tiễn ngoài trời.


	
	Nham thạch nóng chảy
Nham thạch nóng chảy


	
	Đổ lên nước đóng băng
Đổ lên nước đóng băng


	
	Một hiện tượng kỳ thú sẽ xảy ra
Một hiện tượng kỳ thú sẽ xảy ra