Chút "quái" cho mùa Halloween sắp đến cùng MBLAQ

20:00 20/10/2013

Cùng thể hiện chút "quái" trong phong cách thời trang cho mùa Halloween sắp đến cùng nhóm nhạc MBLAQ trên tạp chí Marie Clare số ra tháng 11/2013.

Chút "quái" cho mùa Halloween sắp đến cùng MBLAQ

Chút "quái" cho mùa Halloween sắp đến cùng MBLAQ

Chút "quái" cho mùa Halloween sắp đến cùng MBLAQ

Chút "quái" cho mùa Halloween sắp đến cùng MBLAQ

Chút "quái" cho mùa Halloween sắp đến cùng MBLAQ

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn