Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

20:00 15/09/2013

Cùng YAN xem bộ ảnh thể hiện sự nổi loạn nhưng vẫn rất cá tính của Thiên Anh cùng phong cách punk rock do chính anh làm stylist nhé!

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Chút nổi loạn punk rock cùng Thiên Anh

Model & Stylist: Đặng Thiên Anh
Photographer: Zuki Huỳnh
Costume: Halena Store