Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

21/09/2013, 20:00 GMT+07:00

Mùa thu, mùa của sự nhẹ nhàng và lãng mạn, vương chút gì đó hoài niệm. Cùng Ngọc Quý đưa mùa thu đi cùng trang phục vintage nhẹ nhàng nhé!

Mùa thu, mùa của sự nhẹ nhàng và lãng mạn, vương chút gì đó hoài niệm về những ngày xa xăm. Cùng Ngọc Quý đưa mùa thu đi cùng trang phục vintage nhẹ nhàng nhé!

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Chút cổ điển cuối thu cùng Ngọc Quý

Model : Phạm Ngọc Quý
Photographer : Nâu JP
Makeup Artist : Phúc Nguyễn
Costume : Joli Poli