Chuột trong suốt

CHUỘT TRONG SUỐT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chuột trong suốt ra đời tại Nhật Bản

Chuột trong suốt ra đời tại Nhật Bản

Cộng đồng mạng

Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra cách tạo ra chuột trong suốt để phục vụ những nghiên cứu trong ngành giải phẫu học.

Xem thêm