chuối khủng

Loạt bài viết về chuối khủng - YAN - Your Adventure Now

"Tận mắt" buồng chuối hơn 200 nải vẫn còn “đẻ” tiếp

Buồng chuối “siêu khủng” tại Bình Định dài hơn 2 mét với hơn 200 nải, và buồng chuối này vẫn còn đang “đẻ” tiếp.

Xem thêm