Chứng sợ tiếng ồn

CHỨNG SỢ TIẾNG ỒN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Người đàn ông từ mặt cả gia đình suốt 4 năm vì ghét tiếng nhai thức ăn

Người đàn ông từ mặt cả gia đình suốt 4 năm vì ghét tiếng nhai thức ăn

Xã hội

Anh ấy cũng không thể đến rạp xem phim 10 năm qua vì không chịu nổi tiếng ăn uống của những người bên cạnh.

Xem thêm