Chung cư ở trung tâm Sài Gòn nghiêng

CHUNG CƯ Ở TRUNG TÂM SÀI GÒN NGHIÊNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chung cư tại trung tâm Sài Gòn nghiêng, hàng trăm hộ dân khẩn cấp di dời trong 24 giờ

Chung cư tại trung tâm Sài Gòn nghiêng, hàng trăm hộ dân khẩn cấp di dời trong 24 giờ

Xã hội

Theo ông Hải, ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về đợt di dời này vì sự an toàn của hàng trăm hộ dân.

Xem thêm